poniedziałek, 02 listopada 2015 13:07

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży

zaprasza lekarzy do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 


<link do pełnej treści ogłoszenia>

 

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/19

 

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż n/w samochodów sanitarnych:

  1. Samochód specjalny sanitarny VOLKSWAGEN  2DX0AE LT 35 rejestracyjny BL 16680, rok produkcji 2004 – cena wywoławcza –  8000 zł.
  2. Samochód specjalny sanitarny FIAT  244 DUCATO rejestracyjny BL 11102, rok produkcji 2003 – cena wywoławcza – 6000 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu  26.11.2015r. o godz. 1000 w pomieszczeniach Działu Techniczno-Transportowego.

Przed przystąpieniem do licytacji uczestnicy wpłacają wadium w wysokości 10%  w Kasie WSPR SPZOZ w Łomży (najpóźniej do godz. 930, w dniu przeprowadzenia licytacji).

Pojazdy można oglądać w dniu 25.11.2015r. na terenie WSPR SPZOZ w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/19 w godz. 1000 - 1200

Samochody będą poddane licytacji w takim stanie, w jakim zostaną przedstawione do oględzin. Za ukryte wady WSPR SPZOZ w Łomży nie ponosi odpowiedzialności.

Regulamin przetargu ustnego do wglądu w sekretariacie WSPR SPZOZ w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/19 pokój nr 01.

 

 
Drukuj Email
poniedziałek, 24 listopada 2014 08:09