Drukuj Email
poniedziałek, 29 września 2014 10:56

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża

Zaprasza do udziału w II przetargu pisemnym ofertowym na wynajem garażu murowanego o powierzchni 277,50 m2, umiejscowionego  w kondygnacji podziemnej pod częścią administracyjną budynku garażowo-warsztatowego ,,G” w Łomży,  przy ul. Szosa Zambrowska 1/19. Okres najmu do 3 lat.

OGŁOSZENIE - II przetarg

SPECYFIKACJA i załączniki II  przetarg.doc

 
Drukuj
środa, 24 września 2014 10:59

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych  ratownictwa medycznego "S"

 
Drukuj
środa, 10 września 2014 12:08

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19
tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2013r. poz. 217 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert.

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”


1. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA  ZAWIERANIE  UMÓW  O  UDZIELANIE  ZAMÓWIENIA  NA   ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE.

2. OFERTA.

3. WZÓR ZOBOWIĄZANIA DO KONTYNUACJI UBEZPIECZENIA.

4. WZÓR OŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ.

5. PROJEKT UMOWY.

 
Drukuj
środa, 03 września 2014 12:21

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża

Zaprasza do udziału w przetargu pisemnym ofertowym na wynajem garażu murowanego o powierzchni 277,50 m2, umiejscowionego  w kondygnacji podziemnej pod częścią administracyjną budynku garażowo-warsztatowego ,,G” w Łomży,  przy ul. Szosa Zambrowska 1/19. Okres najmu do 3 lat.

 

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU OFERTOWEGO ORAZ ZAŁĄCZNIKI