Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Konkurs ofert : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]

Unieważnienie konkursuofert z dnia 31.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży   Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Read more about Unieważnienie konkursuofert z dnia 31.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki[…]

Konkurs ofert : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Unieważnienie konkursuofert z dnia 23.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH, RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży   Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Read more about Unieważnienie konkursuofert z dnia 23.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]

POIS 2021

  „Zakup ambulansu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020   Beneficjent: Wojewódzka Stacja Read more about POIS 2021[…]