Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 25.08.2022

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu medycznego wybrała następujących oferentów: załącznik

Konkurs ofert: Lekarze “S”

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 ze zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów Read more about Konkurs ofert: Lekarze “S”[…]

Rozstrzygnięcie konkurs ofert : lekarze “S” z dnia 16.08.2022

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 16.08.2022 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Read more about Rozstrzygnięcie konkurs ofert : lekarze “S” z dnia 16.08.2022[…]

Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 i\ o samorządzie województwa (Dz. z 2022 r., poz. 547) w zw. z art. 49 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.[1]) oraz Read more about Konkurs na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży[…]

Konkurs ofert : Ratownictwo medyczne dla ratowników i pielęgniarek (sprostowanie)

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: ratowników Read more about Konkurs ofert : Ratownictwo medyczne dla ratowników i pielęgniarek (sprostowanie)[…]

Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 02.08.2022

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu medycznego wybrała następujących oferentów: Chrostowska Krystyna, Nowacki Andrzej, Szulc Beata, Chojnowski Wojciech, Wyrzykowska Elżbieta Gołaś Mariusz, Szablak Alina Marianna, Wachowska Read more about Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 02.08.2022[…]

Konkurs ofert: Lekarze “S”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 1/19 R-450192689 NIP 718-16-22-676 tel. 86 2166215 fax: 86 2163063 e-mail: sekretariat@pogotowie.lomza.pl. OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie Read more about Konkurs ofert: Lekarze “S”[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: ratowników Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]

POIS 2021

  „Zakup ambulansu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020   Beneficjent: Wojewódzka Stacja Read more about POIS 2021[…]