Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 25.08.2022

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu medycznego wybrała następujących oferentów: załącznik

Konkurs ofert : Ratownictwo medyczne dla ratowników i pielęgniarek (sprostowanie)

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: ratowników Read more about Konkurs ofert : Ratownictwo medyczne dla ratowników i pielęgniarek (sprostowanie)[…]

Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 02.08.2022

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu medycznego wybrała następujących oferentów: Chrostowska Krystyna, Nowacki Andrzej, Szulc Beata, Chojnowski Wojciech, Wyrzykowska Elżbieta Gołaś Mariusz, Szablak Alina Marianna, Wachowska Read more about Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 02.08.2022[…]

Konkurs ofert: Lekarze “S”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży 18-400 Łomża, Szosa Zambrowska 1/19 R-450192689 NIP 718-16-22-676 tel. 86 2166215 fax: 86 2163063 e-mail: sekretariat@pogotowie.lomza.pl. OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie Read more about Konkurs ofert: Lekarze “S”[…]

Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez: ratowników Read more about Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki[…]