Rostrzygnięcie konkursu: Ratownictwo medyczne i transport sanitarny.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 28.07.2020 r.: RATOWNICTWO MEDYCZNE I TRANSPORT SANITARNY Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/ ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, Read more about Rostrzygnięcie konkursu: Ratownictwo medyczne i transport sanitarny.[…]

Konkurs ofert : Lekarze “S”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 rokuo działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnychi zaprasza oferentów Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Konkurs ofert : Ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) Ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu[…]

Konkurs ofert : Lekarze “S”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 rokuo działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnychi zaprasza oferentów Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 28.07.2020 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarzy/pielęgniarki systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów Read more about Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni[…]

Rostrzygnięcie konkursu : Lekarze “S”

Dotyczy postępowania “Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego ‘S’” Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” wybrano następujących oferentów : Załącznik

Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 21.07.2020 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w transporcie sanitarnym. Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów Read more about Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni[…]

Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych Read more about Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych[…]

Konkurs ofert : Ratownictwo Medyczne

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Ratownictwo Medyczne[…]