Konkurs ofert : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Konkurs ofert : Lekarze “S”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.) OGŁASZA Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert. Przedmiot postępowania: Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Rozstrzygnięcie konkursu : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT DOTYCZY POSTĘPOWANIA OGŁOSZONEGO W DNIU 18.02.2020R. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PRZEDMIOT POSTĘPOWANIE “UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO “S”.   Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego “S” w Read more about Rozstrzygnięcie konkursu : Lekarze “S”[…]

Komunikat : Z-ca Dyrektora

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży informuje, że konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa nie został rozstrzygnięty.   1. Pełna treść ogłoszenia

Konkurs ofert : Lekarze “S” – Aktualizacja 03.03.2020

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.) OGŁASZA Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert. Przedmiot postępowania: Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S” – Aktualizacja 03.03.2020[…]

Konkurs ofert : Z-ca Dyrektora

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY OGŁASZA II KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY, Adres: ul. Szosa Zambrowska 1/19,18-400 Łomża Załączniki: Ogłoszenie

Zmiana ogłoszenia : Z-ca Dyrektora

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY OGŁASZA ZMIANĘ OGŁOSZENIA O KONKURSIE NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY Adres: ul. Szosa Zambrowska 1/19,18-400 Łomża   Załączniki:  Pełna treść ogłoszenia o zmianie  Ogłoszenie o konkursie

Font Resize