Komunikat : Z-ca Dyrektora

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

informuje, że konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa nie został rozstrzygnięty.

 

1. Pełna treść ogłoszenia