Informacja dla Pacjentów

Na podstawie zgłoszonych przez Panią/ Pana dolegliwości, obecnie nie ustalono wskazań do rozpoczęcia diagnostyki w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Podał/a Pan/Pani, że ciągu ostatnich 14 dni miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, u której stwierdzono podejrzenie C0VID-19 lub z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. W związku z powyższym, niezależnie od tego czy wystąpią objawy chorobowe, proszę pilnie skontaktować się z Państwową Inspekcją Sanitarną (sanepid), celem wdrożenia odpowiednich procedur nadzoru epidemiologicznego.

Do czasu ustalenia reżimu sanitarnego przez sanepid proszę stosować zasady ograniczające szerzenie się zakażenia, tj.

 •  unikać kontaktu z innymi osobami (izolacja w warunkach domowych),
 •  w przypadku nieuniknionego kontaktu z domownikami:
  •  zachowywać odległość co najmniej lm,
  •  zasłaniać usta i nos w przypadku kaszlu lub kichania,
 •  wietrzyć pomieszczenia domowe,
 •  często myć i/lub dezynfekować ręce.

W przypadku wystąpienia objawów takich jak:

 • wzrost temperatury ciała powyżej 38°C,
 • kaszel,
 • duszność,

Proszę telefonicznie zgłosić je pracownikowi sanepidu lub samodzielnie zgłosić się do Izby Przyjęć Szpitala Zakaźnego, o ile dysponuje Pan/Pani środkiem transportu indywidualnego. W przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego proszę wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego (112, 999).

 

Informacje dla pacjenta