Rozstrzygnięcie konkursu : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT
DOTYCZY POSTĘPOWANIA OGŁOSZONEGO W DNIU 18.02.2020R. KONKURS OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PRZEDMIOT POSTĘPOWANIE “UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO “S”.

 

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego “S” w Wojewódzkiej Stacji  Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, wybrano następujących oferentów: Pełna treść ogłoszenia