Konkurs ofert : Lekarze “S”

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.)

OGŁASZA

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert.

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego “S”

 

  1. Ogłoszenie
  2. Szczegółowe warunki
  3. Karta informacyjna
  4. Wzór oświadczenia
  5. Wzór zobowiązania
  6. Oferta
  7. Projekt umowy
  8. Załącznik nr 1 do umowy najmu