Komunikat w sprawie sytuacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży

Komunikat w sprawie sytuacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łomży

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży, dzięki m.in. dotacjom z budżetu państwa oraz budżetu województwa podlaskiego, jest zabezpieczona w odpowiednią aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią koronawirusa, a pracownicy w środki ochrony osobistej. Jednocześnie informujemy, że sytuacja finansowa naszej jednostki jest dobra i posiada ona zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

W tych trudnych tygodniach walki z epidemią COVID-19 wiele instytucji, firm i mieszkańców Łomży okazało WSPR ogromne wsparcie. Dziękujemy za wszelką dotychczasową pomoc, która wpisuje się w poprawę bezpieczeństwa pacjentów, mieszkańców oraz personelu medycznego. Pomoc ze strony podmiotów i osób prywatnych jest dla nas niezwykle cenna, stanowi dowód ogromnego zaangażowania oraz solidarności społecznej wszystkich darczyńców.

Dyrektor WSPR w Łomży