Rozstrzygnięcie konkursu : Lekarze “S”

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 25.03.2020 r.:

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania:

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

Pełna treść ogłoszenia