Konkurs ofert – ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2190 zpóźn.zm.)

OGŁASZA

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie świadczeń zdrowotnych przez:

  1. ratowników medycznych,
  2. ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
  3. pielęgniarki / pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,
  4. pielęgniarki / pielęgniarzy,

w zespołach transportu medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

 

Załączniki:

  1. Ogłoszenie,
  2. Karta informacyjna administratora – rekrutacja i zatrudnienie,
  3. Umowa najmu pomieszczeń,
  4. Formularz oferty załącznik nr 1,
  5. Szczegółowe warunki konkursu_ofert_transport między szpitalny
  6. Projekt umowy załącznik nr 2,

 

Font Resize