Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu.

Pełna treść ogłoszenia

Font Resize