Konkurs ofert : Transport Sanitarny

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r., poz. 295)

OGŁASZA

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w transporcie sanitarnym przez:

  • ratowników medycznych
  • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży, w okresie od 01 września 2020 r. do 31 października 2022r.

  1. Ogłoszenie
  2. Szczegółowe warunki
  3. Formularz oferty załącznik nr 1
  4. Umowa projekt załącznik nr 2
  5. Karta informacyjna administratora – rekrutacja i zatrudnienie
  6. Umowa najmu pomieszczeń