Konkurs ofert : Ratownictwo Medyczne

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez:

  • ratowników medycznych,
  • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  • pielęgniarki/pielęgniarzy systemu,
  • pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży w okresie od 01 października 2020 r. do 31 października 2022 r. Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej.

  1.  Ogłoszenie o konkursie
  2. Formularz oferty załącznik nr 1
  3. Umowa projekt załącznik nr 2
  4. Karta informacyjna administratora – rekrutacja i zatrudnienie
  5. Szczegółowe warunki konkursu ofert
  6. Umowa najmu pomieszczeń