Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.)

OGŁASZA

Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez:

  • ratowników medycznych,
  • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  • pielęgniarki/pielęgniarzy systemu,
  • pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,

Szczegóły w załączniku: Ogłoszenie.