Zakup fartuchów jednorazowych z środków PZU Życie SA.

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy PZU Życie SA a Związkiem Pracodawców Ratownictwa Medycznego WSPR SPZOZ w Łomż zakupiła 110 sztuk fartuchów jednorazowych wzmocnionych z membraną.