Konkurs ofert : Lekarze “S”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą
18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63
działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 rokuo działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.)

ogłasza

Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnychi zaprasza oferentów do składania ofert

Przedmiot postępowania:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

  1. Ogłoszenie
  2. Szczegółowe warunki
  3. Karta informacyjna
  4. Wzór oświadczenia
  5. Wzór zobowiązania
  6. Oferta
  7. Projekt umowy
  8. Załącznik nr 1 do umowy najmu