Konkurs ofert : Ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.)

Ogłasza

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez

 • ratowników medycznych,
 • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
 • pielęgniarki/pielęgniarzy systemu,
 • pielęgniarki/pielęgniarzy      systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży
 1. Ogłoszenie
 2. Szczegółowe warunki konkursu ofert pielęgniarka systemu, ratownik medyczny
 3. Umowa najmu pomieszczeń
 4. Formularz oferty załącznik nr 1
 5. Umowa projekt załącznik nr 2
 6. Umowa projekt załącznik nr 3
 7. Oświadczenie o danych osobowych
 8. Karta informacyjna administratora – rekrutacja i zatrudnienie