Rostrzygnięcie konkursu: Ratownictwo medyczne i transport sanitarny.

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 28.07.2020 r.: RATOWNICTWO MEDYCZNE I TRANSPORT SANITARNY

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych/ ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego wybrano następujących oferentów:

  1. Załącznik