Nowy ambulans

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży zrealizowała projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, „Wsparcie WSPR w Łomży w walce z COVID-19 poprzez zakup ambulansu z wyposażeniem”. Celem projektu było wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków do dezynfekcji i środków ochrony osobistej. Wartość dofinansowania dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży wyniosła: 596.774,19 PLN, w tym dofinasowanie z Funduszy Europejskich w wysokości 85%.
Środki na realizację projektu otrzymano z Ministerstwa Zdrowia.

Dzięki projektowi udało się zakupić:

1 ambulans wraz z wyposażeniem

7 urządzeń do dekontaminacji – zamgławiaczy

140 litrów płynów do dezynfekcji

842 kombinezony ochronne.