POIS 2021

 

„Zakup ambulansu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby WSPR SPZOZ w Łomży w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

Beneficjent: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

 

Wartość dofinansowania dla Beneficjenta: 520 000,00 PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na poziomie 85%

 

Celem projektu jest wsparcie podmiotu w związku z realizacją działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem „COVID-19” oraz innych chorób zakaźnych w tym poprawa infrastruktury sprzętowej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego lub transportu sanitarnego posiadającego w swej strukturze Zespoły Ratownictwa Medycznego, a także zakup środków ochrony indywidualnej dla Zespołów Ratownictwa Medycznego .

 

Planowane efekty :

  • 1 zakupiony ambulans wraz z wyposażeniem,
  • 625 kombinezony ochronne