Unieważnienie konkursuofert z dnia 23.08.2021 : ratownicy, pielęgniarki

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH,
RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW
UPRZYWILEJOWANYCH, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY SYSTEMU, PIELEGNIARKI/PIELEGNIARZY
SYSTEMU Z UPRAWNIENIAMI DO PROWADZENIA POJAZDÓW UPRZYWILEJOWANYCH W
ZESPOŁACH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA
Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

 

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łomży unieważnia konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłoszony dnia 23.08.2021r. W w/w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta. Oferent nie uzupełnił braków w wyznaczonym terminie.