Konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY
18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711)

OGŁASZA

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych przez

  • ratowników medycznych,
  • ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych,
  • pielęgniarki/ pielęgniarki systemu,
  • pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych

w zespołach ratownictwa medycznego w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łomży

 

1 . Załączniki*

*załączniki są spakowanie programem zip