Unieważnienie konkursu : Lekarze “S” z 12.10.2021

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO “S”

 

Pełna treść ogłoszenia