Konkurs ofert : Lekarze “S”

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63

działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2021.711 t.j. z dnia 2021.04.16) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza oferentów do składania ofert

        Przedmiot postępowania:

                    Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S”

 

załączniki*

 

*załącznik jest spakowany programem zip