Rozstrzygnięcie konkurs ofert : ratownicy, pielęgniarki z dnia 02.08.2022

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu medycznego wybrała następujących oferentów:

 • Chrostowska Krystyna,
 • Nowacki Andrzej,
 • Szulc Beata,
 • Chojnowski Wojciech,
 • Wyrzykowska Elżbieta
 • Gołaś Mariusz,
 • Szablak Alina Marianna,
 • Wachowska Barbara,
 • Dąbrowska Magdalena,
 • Grabowska Jolanta,
 • Kucharski Patryk,
 • Sikorski Robert

 

Komisja konkursowa powołana zarządzeniem nr 26/2022 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z dnia 02.08.2022 r. w składzie:

 • Barbara Drożdż – przewodniczący,
 • Aleksandra Romejko – sekretarz,
 • Beata Małkowska – członek,
 • Małgorzata Rutkowska – członek

 

Pełna treści ogłoszenia dostępna w załączniku .