Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży

Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 28.07.2020 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, pielęgniarzy/pielęgniarki systemu, pielęgniarki/pielęgniarzy systemu z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów Read more about Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni[…]

Rostrzygnięcie konkursu : Lekarze “S”

Dotyczy postępowania “Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego ‘S’” Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego „S” wybrano następujących oferentów : Załącznik

Praca: zamówienia publiczne

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży poszukuje kandydata do pracy na stanowisko ds. zamówień publicznych   Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy Ilość etatów: 1 etat I. Wymagania w stosunku do kandydatów: a. Wymagania niezbędne: Niezbędne kwalifikacje kandydata wykształcenie wyższe; doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. Read more about Praca: zamówienia publiczne[…]

Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni

Dotyczy postępowania ogłoszonego w dniu 21.07.2020 r.: konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, przedmiot postępowania: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych w transporcie sanitarnym. Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów Read more about Rostrzygnięcie konkursu : ratownicy medyczni[…]

Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez: ratowników medycznych, ratowników medycznych Read more about Ogłoszenie o zmianie szczegółów ogłoszenia warunków konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych[…]

Konkurs ofert : Ratownictwo Medyczne

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2020.295 z późn.zm.) OGŁASZA konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Ratownictwo Medyczne[…]

Konkurs ofert : Transport Sanitarny

WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RAIUNKOWEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY 18-400 ŁOMŻA, UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/19 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020r., poz. 295) OGŁASZA Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza Oferentów do składania ofert w zakresie udzielania Read more about Konkurs ofert : Transport Sanitarny[…]

Konkurs ofert : Lekarze “S”

OGŁOSZENIE Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży z siedzibą 18-400 Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/19 tel. 86 216-62-15/fax 86 216-30-63 działając na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2020 poz. 295 z późn. zm.) ogłasza Konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Read more about Konkurs ofert : Lekarze “S”[…]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: Lekarze “S”

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, PRZEDMIOT POSTĘPOWANIE UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ LEKARZY SYSTEMU W ZESPOŁACH SPECJALISTYCZNYCH RATOWNICTWA MEDYCZNEGO “S”.   Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w zespołach specjalistycznych ratownictwa medycznego “S” w Wojewódzkiej Stacji  Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Read more about Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: Lekarze “S”[…]

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert: ratownicy, pielęgniarki, pielęgniarze

Komisja konkursowa informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, ratowników medycznych z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, pielęgniarki/pielęgniarzy, pielęgniarki/pielęgniarzy z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, w zespołach transportu. Pełna treść ogłoszenia